تبلیغات
علوم زرین دشت - گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی‌ آنها

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo

كد تغییر شكل موسنویسنده :علی مهری
تاریخ:یکشنبه 27 آذر 1390-07:05 ب.ظ

گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ قانون‌ شکار و صید و ط‌بقه‌بندی‌ آنها

جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ بند (ت‌) ماده‌ ۳ قانون‌ شکار و صید به‌ استناد  مصوبه‌ شماره‌ ۱۶۸ مورخ‌ ۷۸/۶/۳ شورایعالی‌ حفاظ‌ت‌ محیط‌ زیست‌  بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:   شکارچی
الف‌ـ پستانداران‌ وحشی‌
۱ـ گونه‌های‌ منقرض‌ شده‌:
شیر آسیائی‌ـ ببر مازندران‌
۲ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌:
یوزپلنگ‌ـ گورخرـ خرس‌ سیاه‌ـ گربه‌ پالاس‌ـ گربه‌ شنی‌ـ شاه‌ روباه‌ـ روباه‌ ترکمنی‌ـ انواع‌ دلفین‌هاـ انواع‌ نهنگ‌هاـ گاو دریایی‌.
۳ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
پلنگ‌ـ گوزن‌ زرد ایرانی‌ـ سیاه‌ گوش‌ـ کاراکال‌ـ گربه‌ جنگلی‌ـ خرس‌ قهوه‌ای‌ـ  مرال‌ ـ شوکاـ جبیرـ آهوـ انواع‌ قوچ‌ و میش‌ وحشی‌ـ روباه‌ شنی‌ـ فک‌.
۴ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):
کل‌ و بز وحشی‌ ـ انواع‌ سمورـ سنجاب‌ـ شنگ‌ (سگ‌ آبی‌)، گرگ‌ـ شغال‌ـ  روباه‌ معمولی‌ کفتارـ گورکن‌ـ گراز (خوک‌ وحشی‌) ــ خرگوش‌ـ انواع‌ رودک‌ـ نوتریاـ انواع‌ موش‌خرما(نمس‌، راسو )ـ پایکا(خرگوش‌ موش‌)ـ تشی‌.

ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌

۱ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌:
پلیکان‌ خاکستری‌ـ عروس‌ غازـ قوی‌ کوچک‌ـ درنای‌ سیبری‌ـ باکلان‌ کوچک‌ـ گیلانشاه‌خالدارـ عقاب‌ شاهی‌ـ عقاب‌ ط‌لایی‌ـ عقاب‌ دریائی‌ دم‌ سفیدـ عقاب‌ ماهی‌ خوارـ هماـ شاهین‌ـ بحری‌ـ بالابان‌ـ لاچین‌ـ میش‌مرغ‌ـ هوبره‌ـ  سیاه‌خروس‌ـ اردک‌ سرسفیدـ اردک‌ بلوط‌ی‌.

.....
برای دیدن ادمه ی متن به ادامه ی مطلب بروید

جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ بند (ت‌) ماده‌ ۳ قانون‌ شکار و صید به‌ استناد  مصوبه‌ شماره‌ ۱۶۸ مورخ‌ ۷۸/۶/۳ شورایعالی‌ حفاظ‌ت‌ محیط‌ زیست‌  بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:   شکارچی
الف‌ـ پستانداران‌ وحشی‌
۱ـ گونه‌های‌ منقرض‌ شده‌:
شیر آسیائی‌ـ ببر مازندران‌
۲ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌:
یوزپلنگ‌ـ گورخرـ خرس‌ سیاه‌ـ گربه‌ پالاس‌ـ گربه‌ شنی‌ـ شاه‌ روباه‌ـ روباه‌ ترکمنی‌ـ انواع‌ دلفین‌هاـ انواع‌ نهنگ‌هاـ گاو دریایی‌.
۳ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
پلنگ‌ـ گوزن‌ زرد ایرانی‌ـ سیاه‌ گوش‌ـ کاراکال‌ـ گربه‌ جنگلی‌ـ خرس‌ قهوه‌ای‌ـ  مرال‌ ـ شوکاـ جبیرـ آهوـ انواع‌ قوچ‌ و میش‌ وحشی‌ـ روباه‌ شنی‌ـ فک‌.
۴ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):
کل‌ و بز وحشی‌ ـ انواع‌ سمورـ سنجاب‌ـ شنگ‌ (سگ‌ آبی‌)، گرگ‌ـ شغال‌ـ  روباه‌ معمولی‌ کفتارـ گورکن‌ـ گراز (خوک‌ وحشی‌) ــ خرگوش‌ـ انواع‌ رودک‌ـ نوتریاـ انواع‌ موش‌خرما(نمس‌، راسو )ـ پایکا(خرگوش‌ موش‌)ـ تشی‌.

ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌

۱ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خطر انقراض‌:
پلیکان‌ خاکستری‌ـ عروس‌ غازـ قوی‌ کوچک‌ـ درنای‌ سیبری‌ـ باکلان‌ کوچک‌ـ گیلانشاه‌خالدارـ عقاب‌ شاهی‌ـ عقاب‌ ط‌لایی‌ـ عقاب‌ دریائی‌ دم‌ سفیدـ عقاب‌ ماهی‌ خوارـ هماـ شاهین‌ـ بحری‌ـ بالابان‌ـ لاچین‌ـ میش‌مرغ‌ـ هوبره‌ـ  سیاه‌خروس‌ـ اردک‌ سرسفیدـ اردک‌ بلوط‌ی‌.

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
پلیکان‌ سفیدـ فلامینگوهاـ درناهاـ قوهاـ حواصیل‌هاـ لک‌ لک‌هاـ غواص‌هاـ  باکلان‌ مارگردن‌ـ غاز پیشانی‌ سفید(کوچک‌)ـ غاز پازردـ اردک‌ تاج‌ دارـ اردک‌ مرمری‌ـ اردک‌ چشم‌ ط‌لائی‌ اردک‌ سرسیاه‌ـ اردک‌ دم‌ درازـ مرگوس‌هاـ  اسکوترهاـ خروس‌ کولی‌ دشتی‌ـ بوتیمارکوچک‌ـ زنگوله‌ بال‌ـ کبک‌ دری‌ـ  دراج‌ـ جیرفتی‌ــ قرقاول‌ـ کاکائی‌ دودی‌ـ کاکائی‌ چشم‌ سفیدـ یلوه‌ حنائی‌ـ  میناـ دارکوب‌ سبزراه‌ راه‌ـ کوکوی‌ خالدارـ پرستوـ بلبل‌ـ سارصورتی‌ ـ کلیه‌ پرندگان‌ شکاری‌ و گوشتخوار از قبیل‌ سایر عقابهاـ بازهاـ قوش‌هاـ قرقی‌هاـ  کرکس‌هاـ بوف‌  و جغدهاـ کورکورهاـ سنقرهاـ سارگپه‌.

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):
کبک‌ـ تیهوـ بلدرچین‌ـ کوکرهاـ باقرقره‌ (قره‌ قویلوق‌)ـ ابیاـ نوک‌ درازـ توکاـ  دودوک‌ـ کشیم‌هاـ سایر انواع‌ غازهاـ سایر انواع‌ مرغابی‌هاـ آنقوت‌ـ چنگرـ کبوترـ فاخته‌ـ قمری‌ـ چکاوک‌ـ زرده‌ پره‌ مزرعه‌ـ زرد پره‌سرسیاه‌ـ سارـ سهره‌ و سایر پرندگان‌ که‌ در بندهای‌ ۱ و ۲و ۴ پرندگان‌ وحشی‌ (ب‌) این‌ آگهی‌ ذکرنشده‌اند.

۴ـ گونه‌های‌ زیانکار:
انواع‌ گنجشک‌ـ کلاغ‌ سیاه‌ و کلاغ‌ ابلق‌

ج‌ـ خزندگان‌ وحشی‌:

۱ـ گونه‌های‌ در معرض‌ خط‌ر انقراض‌:
تمساح‌ ایرانی‌ (گاندو)ـ انواع‌ لاک‌ پشت‌ دریائی‌

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
بزمجه‌ـ وارانوس‌هاـ لاک‌ پشت‌ خاکزی‌ـ لاک‌ پشت‌ مردابی‌ـ افعی‌ شاخدارـ  افعی‌دماوندی‌ـ افعی‌ تکابی‌ـ افعی‌ زنجانی‌ـ کک‌ مارـ کور مار خوزستانی‌ .

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ عادی‌:
انواع‌ دیگر لاک‌ پشت‌هاـ انواع‌ دیگر مارها.

دـ آبزیان‌
۱ـ گونه‌های‌ درمعرض‌ خطر انقراض‌:
ماهی‌ کورغار (کور ماهی‌)ـ آفینوس‌های‌ آبهای‌ داخلی‌.

۲ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
ماهی‌ آزادـ ماهی‌ قزل‌ الاـ اردک‌ ماهی‌ـ باربوس‌ها.

۳ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):
سایر ماهیان‌ آب‌ شیرین‌ و شوری‌ که‌ در آبهای‌ داخلی‌ ومصب‌ رودخانه‌ها یافت‌ می‌شوند.
هـ ـ دوزیستان‌

۱ـ گونه‌های‌ حمایت‌ و حفاظ‌ت‌ شده‌:
سمندر جویباری‌ ایران‌ـ قورباغه‌ مردابی‌ جنگلی‌.

۲ـ گونه‌های‌ غیر حمایت‌ شده‌ (عادی‌):
سایر دوزیستان‌ که‌ در تالابها و سایر مناط‌ق‌ ط‌بیعی‌ ایران‌ یافت‌ می‌شوند.

وـ سخت‌ پوستان‌
انواع‌ خرچنگ‌ ـ آرتمیا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Quyen
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:44 ب.ظ
Pretty element of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim
that I get actually loved account your blog posts. Any
way I will be subscribing for your augment and even I fulfillment you get right of entry to persistently fast.
http://rodgersslldxqacxw.exteen.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 09:52 ق.ظ
Hi there! Quick question that's entirely off topic. Do you know how
to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any recommendations, please share. Cheers!
What is the Ilizarov method?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:47 ب.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Cheers
karylupkin.jimdo.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 05:24 ب.ظ
You made some decent points there. I checked on the net for more info about the issue
and found most people will go along with your views on this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر